مذاکرات وین باید از همان نقطه پایان دور ششم شروع شود / تحریم‌ها علیه ایران فعلا باقی می‌ماند