فروشگاه های زنجیره‌ای در دوران کرونا به بازار آرامش دادند / فروشگاه های زنجیره ای بهترین مکان برای عرضه  تولیدات ملی هستند