جهش فروش و رشد سود و تولید لاستیک بارز در شش ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰