وضعیت مشهد از سیاه هم سیاه‌تر است/ سن ابتلا به شیرخوارها رسیده است / ما همیشه در موج کرونا هستیم