افزایش شدید قیمت لوازم التحریر در آستانه بازگشایی مدارس