اتفاقی عجیب در عنبرآباد / قاتل به دار آویخته شده زنده ماند