لحظه عجیب فرار یک مرد از روی برانکارد اورژانس! / فیلم