نرخ ارز ۶ مهر ۱۴۰۰ / قیمت دلار در یک قدمی ۲۸ هزار تومان