رئیسی: دخالت خارجی بر مشکلات افغانستان می افزاید / فیلم