اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

نماینده کشتی آزاد ایران رقیب را ضربه فنی کرد