مرگ بیش از ۴.۵ میلیون نفر در جهان به دلیل ابتلا به کرونا