نرخ ارز ۲۴ مهر ۱۴۰۰ / دلار دولتی و آزاد گران شد + جدول