ایران پاسخ گزافه‌گویی‌های بنت را داد / او با مظلوم نمایی، نومیدانه تلاش کرد رژیم اسرائیل را بی‌گناه معرفی کند