انفجار شدید در کارخانه مواد شیمیایی آلمان؛ پنج مفقودی و شماری مجروح  / فیلم و عکس