خبر خوب درباره کاهش آمار فوتی‌ها در کشور تا  آبان ماه / فیلم