از روز سه‌شنبه واکسن برای همه افراد ۱۸ سال به بالا در تهران آزاد می‌شود