۲ کارگر در تهران از طبقه شانزدهم یک برج سقوط کردند/ تصاویر