رییس جمهور: هیچ موضوعی نمی‌تواند فعالیت‎ هسته‌ای ایران را متوقف کند / فیلم