آغاز بیست و یکمین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای