وضعیت وریا غفوری و آرش رضاوند برای دربی فردا مشخص می‌شود

وضعیت وریا غفوری و آرش رضاوند برای دربی فردا مشخص می‌شود