درگذشت معاون استاندار آذربایجان شرقی بر اثر بیماری