صحبت‌های تلخ سخنگوی وزارت بهداشت از عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کشور / فیلم