کنایه زیباکلام به تناقض‌گویی کرونایی مسئولان؛ سردر دانشگاه تهران متحیر است!