فروش دیگ بخار اقساطتست abrایمپلنت دندانمرکزلیزروپوست وموشادن-دکترمهشیدطالبی

بسیار بعید است تیم بعدی بتواند امتیازات بیشتری در برجام بگیرد / نفی دست‌آوردهای تیم مذاکره کننده فعلی نتیجه بخش نیست / خواسته حداکثری برخی آقایان می‌تواند مذاکرات وین را به بن بست بکشاند