اظهارات عجیب خواننده مشهور پس از مهاجرت به ترکیه: ایرانی‌ها چشم دیدن موفقیت من را ندارند! / فیلم

اظهارات عجیب خواننده مشهور پس از مهاجرت به ترکیه: ایرانی‌ها چشم دیدن موفقیت من را ندارند! / فیلم