آموزشگاه زبان ترکی استانبولی در …ترخیص کالا بازرگانی احدیمرکزتخصصی آموزش زبانهاي خارجي زبان …صندلی همایش با صفحه آموزشی رض کو …

جلسه امروز مروری بر اسامی ارسالی و ارائه گزارش‌های تهیه شده توسط کارشناسان بود