خبری تکان‌دهنده از گورهای دسته‌جمعی فوتی‌های کرونا در کرمان / تصاویر