نخستین تصاویر از آتش‌سوزی جدید در یکی از بیمارستان های عراق / فیلم