الگوی بازگشایی مدارس از ۱۵ آبان ماه اعلام شد / مدارس باید حداقل یک روز در هفته باز باشند