قالیباف پیش از سفر به ترکیه چه گفت؟

قالیباف پیش از سفر به ترکیه چه گفت؟