نمی‌توان گفت علت فوت معلم نیشابوری خودکشی بوده است / علت مرگ در دست بررسی است