استاندار تهران: برای تهیه آب شرب تهران مشکلی نداریم/ شهروندان نگران نباشند

استاندار تهران: برای تهیه آب شرب تهران مشکلی نداریم/ شهروندان نگران نباشند