وزارت خارجه بیانیه‌های تحریک‌آمیز انگلستان وآمریکا را محکوم کرد