طالبان از لباس جدید ورزشکاران افغانستان رونمایی کرد / عکس