گزارش آب و هوا ۵ مرداد ۱۴۰۰ / بارش باران و کاهش محسوس دما در برخی مناطق کشور