جزئیات ماجرای کشف یک جسد بر روی صندلی اتوبوس در تهران / عکس