آغاز واکسیناسیون ۷ تا ۱۸ ساله‌ها تا دو هفته آینده / محدودیت سنی واکسیناسیون کرونا در این استان برداشته شد