آیا مصرف زردچوبه در پیشگیری و درمان کرونا اثر دارد؟