دستگاه بسته بندیسقف پاسیو . اجرای نورگیرچاپ کارت پی وی سیدستگاه سی ان سی

زیرخاکی در فصل دوم به بلوغ رسیده / انتخاب زمان مناسب پخش می‌توانست مخاطب این فصل سریال را بیشتر کند