کاهش ۵۵۰ هزار تولد در ۵ سال اخیر / سه استان پایین‌ترین نرخ باروری را از آن خود کردند