انجام کلیه امور طراحی چاپ تبلیغات …فروش ویندوز اورجینال/ نصب ویندوزشنوایی سنجی کودکان - شنوایی سنجی …سررسید سلفونی | سررسید 1401 | سالنامه …

ادعای گانتز: هدف از حمله به غزه، برقراری آرامش در منطقه است