پیام تسلیت رییس‌جمهور برای درگذشت آیت‌الله عباسعلی صادقی

پیام تسلیت رییس‌جمهور برای درگذشت آیت‌الله عباسعلی صادقی