فرچه غلطکیفروشگاه اتوماسیون و ابزار دقیق …ساخت و تعمیر انواع تابلو نئون گازی …طراحی اپلیکیشن - انواع اپلیکیشن …

مهرعلیزاده: صداوسیما متاسفانه  امروز  نماینده اقلیت هم نیست / برخی می خواهند همه جا دخالت کنند