مسافران تهرانی در حال بازگشت هستند/ وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور ۳ مرداد ۱۴۰۰