مدعی درمان قطعی کرونا با کرونا درگذشت / واکنش کیانوش جهانپور چه بود؟