عکسی از همسر بایدن در مرکز بازی‌های آبی المپیک توکیو