ریزش ۱۰ درصدی قیمت خودرو در بازار / هایما S۷  توربو به ۷۳۰ میلیون تومان رسید