اسامی بازیکنان استقلال برای بازی با پیکان مشخص شدند / دو بازیکن خط خوردند

اسامی بازیکنان استقلال برای بازی با پیکان مشخص شدند / دو بازیکن خط خوردند