آخرین آمار کرونا؛ ۳۴۴ فوتی و ۱۷۳۹۷ ابتلا / ۶۷۰۷ نفر در ICU بستری هستند