نامه وزیر بهداشت به رهبر انقلاب برای تعطیلی ۲ هفته ای کشور